Отчети за дейността

Всяка година екипът на Медицински комплекс „Д-р Щерев” представя публичен отчет за своята дейност. Тази превърнала се вече в традиция инициатива се основа на философията, че създаването на качествена и ефективна система на здравеопазване изисква повишаване на откритостта и прозрачността в работата на болниците в България. Достъпът на българските пациенти до достоверно представена информация за извършените нововъведения, реализираните резултати и постигнатите успехи от различните лечебни заведения в страната, гарантира възможността  направят информиран избор на болница и специалисти, на които да доверят своето лечение.В тази секция можете да прочете отчетите за дейността на Медицински комплекс „Д-р Щерев” от 2008 година насам. (за да отворите отчета за избрана от вас година, моля, кликнете на линковете по-долу):

Отчет 2008
Отчет 2009
Отчет 2010
Отчет 2011
Отчет 2012
Отчет 2013
Отчет 2014
Отчет 2015
Отчет 2016
Отчет 2017

За нас