Издаване на епикриза

Издаване на епикриза на родилка и новородено

Епикриза на родилка се изготвя от лекуващия АГ специалист  в деня на изписването  и се предоставя срещу подпис. Епикризата на новороденото се изготвя от педиатъра и се предоставя на майката в деня на изписването срещу подпис.

Издаване на епикриза на оперирани пациенти


Епикризата се издава  от лекуващия лекар, след получаване на резултата от хистологичното изследване, в срок от 10 дни след операцията.

Епикриза на бременни жени

Епикриза на бременни жени  се издава  в срок от 2 дни от деня на изписването.

Издаване на етапна епикриза

Етапната епикриза се издава при превеждане или пренасочване на пациентка към друго лечебно заведение. В нея се описва проведеното до момента лечение на пациентката в клиниката.


Уважаеми пациенти,

Можете да подадете по електронен път заявление за издаване на епикриза/етапна епикриза. Заявлението можете да изтеглите ТУК. Необходимо е да ни го изпратите сканирано и подписано на contact@shterevhospital.com. Ще получите потвърждаващ имейл, че заявката ви е приета.