psychology840x500

Психология - акценти

През последните години се отбелязва значителен напредък в областта на асистираните репродуктивни технологии (АРТ). Това дава надежда на много двойки за успешното лечение на стерилитета. В този процес емоционалното състояние на пациента трябва да се разглежда паралелно с водещите медицинска или биологична част на лечението.

Понякога постигането на така желаната бременност и раждане изисква продължително лечение, а това е свързано със специфично емоционално натоварване и при двамата партньори.

Медицински комплекс “Д-р Щерев” предлага консултации с психолог (емоционален консултант) и група за емоционална подкрепа.

Психология

Комплексната грижа включва и емоционална подкрепа

Индивидуалните консултации и участието в групата за емоционална подкрепа в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са предназначени за пациенти и двойки, на които им предстои или в момента тече процедура, свързана с асистираните репродуктивни техники. Задачата на нашите психолози Катя Христова и Мартина Стоянова е да „научат” пациентите си на стратегии за справяне със стреса и преодоляване на житейските кризи, да помагат за осъзнаване на проблемите и тяхното отстраняване и спомогнат за осъществяването на мечтата на десетки семейства.

Източниците на подкрепа за пациента обикновено са семейството и приятелите, това са хората, които са най-близо до пациента и дори могат да бъдат част от проблема. Но освен тях, психологът е специалиста, който може да окаже емоционална подкрепа на пациента в конфиденциална обстановка. Много често пациентът осъзнава необходимостта от консултация с емоционален консултант едва когато вътрешния дисбаланс започва да пречи на ежедневните му дейности. Отговорът на въпроса, кога да бъде потърсена помощ от психолог, е индивидуален. Специалист по репродуктивна медицина, водещ лечението, е лекарят, който също може да препоръча консултация с психолог при необходимост.

Представяме ви мненията на нашите емоционални консултанти, Катя Христова и Мартина Стоянова, за ролята на тяхната подкрепа в хода на лечението:

“Изборите, които правим ни определят като личност. Всички ние имаме своите страхове и надежди, изправяме се всеки ден пред възможности и предизвикателства. Коучингът е ефективен метод, за развитие на потенциала на всеки човек да се справи с проблема . В разговорите с емоционалния консултант и използвайки коучингът, пациентите опознават себе си, собствените си емоции, модели на мислене и поведение; разкриват вътрешните бариери, които пречат да се върви напред. Заедно с емоционалния консултант ще се изработят механизми за елиминиране на тези пречки и стратегии, които ще помогнат промените да дойдат по-бързо и трайно. И още нещо, ще се развият умения и способности за справяне, които ще бъдат подкрепа за постигане на личните цели и за в бъдеще.” (Катя Христова, психолог)
Психология - свържете се с нас

За да си запазите час за консултация с емоционален консултант или да получите повече информация как да се включите в инициативите за емоционална подкрепа на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, се обадете на нашия Контактен център на  тел.: 02 920 09 01.

 

Психология - обобщение

“Важна част от работата на емоционалния консултант е неговият висок професионализъм, изразен от една страна в съпричастност, разбиране, съпреживяване, заинтересованост, зачитане на правата на пациента и приемане на избора му без критика и намеса в решението му, а от друга в съумяването да окаже необходимата подкрепа.” (Мартина Стоянова, психолог)