Център за aсистирана репродукция

Медицински комплекс „Д-р Щерев” има сключен договор с Център за асистирана репродукция (ЦАР), съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от Директора на Центъра, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от ЦАР.

Размерът на отпусканата парична сума е до 6000 лв.

Какво покрива тази сума?

При дейности по трансфер на свежи ембриони (до 6000,00 лв.):

 • Ехографски прегледи – до 6 броя – 37,50 лв./бр.
 • Хормонални изследвания – до 10 броя – до 18,00 лв./бр.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол – 500,00 лв.
 • Класическо ин витро оплождане – 1625,00 лв.
 • Оплождане чрез т. нар. ICSI – 2000,00 лв.
 • Ембриотрансфер – 425,00 лв.
 • Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 250,00 лв.
 • Лекарствени продукти – до 2357,50 лв.

   

  При дейности по трансфер на размразени ембриони (до 600,00 лв.):

 • Ехографски прегледи – 37,50 лв./бр.
 • Размразяване на ембриони – 125,00 лв.
 • Култивиране – 62,50 лв.
 • Трансфер на размразени ембриони – 375,00 лв.

   

  При дейности по асистирана репродукция на спонтанен цикъл (до 6000,00 лв.):

 • Ехографски прегледи – до 12 броя – 37,50 лв./бр.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол – до 4 броя – 500,00 лв./бр.
 • Оплождане – 2000 лв.
 • Замразяване на ембриони – до 3 броя – 250,00 лв./бр.
 • Размразяване на ембриони – 312,50 лв.
 • Култивиране – 62,50 лв.
 • Трансфер/и на размразени ембриони – 425,00 лв.

   

  При дейности по асистирана репродукция за запазване на фертилните способности на жени с онкологично заболяване (до 3000,00 лв.):

 • Ехографски прегледи – до 6 броя – 37,50 лв./бр.
 • Хормонални изследвания – до 10 бр. – 22,50 лв./бр.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол – 500,00 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки – 250,00 лв./бр.
 • Лекарствени продукти – до 1800,00 лв.

   

  При дейности по асистирана репродукция на жени с онкологично заболяване (до 3000,00 лв.):

 • Ехографски прегледи – до 4 броя – 37,50 лв./бр.
 • Размразяване на яйцеклетки – 350,00 лв.
 • Оплождане – 2000,00 лв.
 • Култивиране – 62,50 лв.
 • Трансфер на ембриони – 425,00 лв.

 

Как се кандидатства за финансиране от ЦАР?

Пациентите подават лично в Центъра за асистирана репродукция комплект с документи, който включва заявления по образец и медицинска документация, подготвена от избраното от пациента лечебно заведение. Подготовката на комплекта с документи от Медицински комплекс „Д-р Щерев” е безплатна. При подаването им всеки пациент получава входящ номер.

Адрес на Център за асистирана репродукция:
гр. София 1131, бул. „Акад. Иван Гешов” №15, сградата на Център по хигиена, ет. 11, стая 36

За повече информация: www.car-bg.org

Кой може да съдейства при подготовката на документите?

Ако сте пациенти на Медицински комплекс „Д-р Щерев”, можете да се обърнете към нашия координатор здравни грижи по въпросите на Център за асистирана репродукция г-жа Ваня Бандарска. Кабинета за подготовка на документите се намира на етаж 3, работно време: понеделник – петък от 08.00 до 16.00 ч., тел.: 0884 30 11 69.

 

Може ли да се смени първоначално избраната клиника?

Пациентите могат променят избора си на клиника за лечение след одобрение от Центъра за асистирана репродукция. Няма изискване процедурата да се извърши в клиниката, подготвила документите. Подава се молба до директора на Център за асистирана репродукция за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новия инвитро център.

 

Какво финансира ЦАР?

Центърът за асистирана репродукция отпуска финансова субсидия на лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

• тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1)

• стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4)

• стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

• безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология

• доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;

• доказано онкологично заболяване при жената

 

 

Полезно